W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Dział Ogłoszeń

XML

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w otwartym naborze partnera projektu

Rozstrzygnięcie otwartego naboru partnera Włocławek, 27.07.2023 r. Wójt Gminy Włocławek działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.), ogłosił otwarty nabór na partnerów spoza sektora...

OGŁOSZENIE o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw rolnictwa, gospodarki komunalnej i robót publicznych w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu.

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Młodszy referent do spraw rolnictwa, gospodarki komunalnej i robót publicznych w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu Wyłoniono kandydaturę Pani Eweliny Kwiatkowskiej, zamieszkałej w miejscowości Wilczeniec Bogucki.  Uzasadnienie:        ...

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 24.07.2023r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 ), art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344,1113 ) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia...

INFORMACJA O TERMINIE ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH: SALA KONFERENCYJNA URZĘDU GMINY WŁOCŁAWEK (BUDYNEK B – PIĘTRO), 13.07.2023 r. (czwartek) NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DO SPRAW ROLNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROBÓT PUBLICZNYCH W WYMIARZE 1 ETATU

godz. 8:00 – 8:30 – Pani Katarzyna Maciejewska, godz. 8:35 – 9:05 – Pani Ewelina Kwiatkowska   Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana Zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2023 r.    Wójt Gminy Włocławek mgr inż. Magdalena Korpolak - Komorowska  

INFORMACJA o odrzuceniu kandydatur niespełniających wymogów formalnych, w ramach otwartego naboru na stanowisko urzędnicze – stanowisko do spraw rolnictwa, gospodarki komunalnej i robót publicznych w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu

  Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną analizy dokumentów, które zostały złożone w ramach ogłoszenia o otwartym naborze na stanowisko  urzędnicze - stanowisko do spraw rolnictwa, gospodarki komunalnej i robót publicznych w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu, w związku z niespełnieniem...

INFORMACJA O KANDYDATACH, którzy zgłosili się do ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko do spraw rolnictwa, gospodarki komunalnej i robót publicznych w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu

  1.   Pani Violetta Lewandowska, zamieszkała w miejscowości Włocławek. 2.   Pani Katarzyna Maciejewska, zamieszkała w miejscowości Włocławek. 3.   Pani Oliwia Oleszko, zamieszkała w miejscowości Włocławek. 4.   Pani Ewelina Kwiatkowska, brak informacji dotyczącej miejsca zamieszkania.   z up. Wójta Gminy Włocławek Elżbieta Grzegórska  ...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu

Włocławek, 22.06.2023 r. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu Wójt Gminy Włocławek działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza...

Informacja GOPS o wynikach naboru

Włocławek, dnia 12 czerwca 2023 r. GOPS/SUO/1111/1d/2023 INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu „ogłoszenie o poszukiwaniu osoby  do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej” wpłynęło 1 zgłoszenie, które odpowiada warunkom ogłoszenia o naborze. 1)    Spółdzielnia socjalna „Empatia”...

Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) „Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w...

Informacja Wójta Gminy Włocławek o petycjach rozpatrzonych w 2022 r.

Włocławek, dnia 17.05.2023r. W.0004.1.2023 I nformacja Wójta Gminy Włocławek o petycjach rozpatrzonych przez organ wykonawczy - Wójta Gminy Włocławek w 2022 r. na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) W 2022 roku do organu wykonawczego - Wójta Gminy Włocławek wpłynęły petycje od:  1....

Informacja Rady Gminy Włocławek o petycjach rozpatrzonych w 2022 r.

Włocławek 18.05.2023 r. ROR.0004.1.2023 Informacja Rady Gminy Włocławek o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Włocławek w 2022 r. na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)              W 2022 roku do Rady Gminy Włocławek nie wpłynęła żadna petycja w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o...

OGŁOSZENIE o wynikach ponownego naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności na stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu.

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w otwartym i konkurencyjnym ponownym naborze na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności na stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu nie wyłoniono kandydata na stanowisko do spraw gospodarki...

Informacja GOPS o wynikach naboru

Włocławek, dnia 12 maja  2023 r.  GOPS/SUO/ 1111/1c /2023 Informacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu „Ogłoszenie  o naborze  na stanowisko pracy: Kierownik w Dziennego Domu Senior+ w Kruszynie"  wpłynęło 1 zgłoszenie, które nie odpowiada warunkom ogłoszenia o naborze. W związku z...