W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Dział Ogłoszeń

XML

Ogłoszenie GOPS o naborze na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek Tel.  54 230 53 47 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku ogłasza otwarty  i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku...

Zarządzenie nr 1/2024 Kierownika GOPS we Włocławku z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru i uczestnictwa w resortowym Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Na podstawie § 4 pkt 1 i 3 Statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku, w celu realizacji umowy nr 38/2024/0W zawartej w dniu 28 marca 2024 r. pomiędzy Gminą Włocławek a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie wysokości i trybu przekazania w 2024 r. środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu...

Ogłoszenie z dnia 08.05.2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Włocławek na lata 2024-2038”

Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2024 poz. 266), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.), Wójt Gminy...

Ogłoszenie GOPS o naborze na wolne stanowisko pracy: asystent rodziny

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: asystent rodziny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek Tel.  54 230 53 47   Ogłasza nabór na wolne stanowisko: asystent rodziny 1. Wymagania niezbędne: a) - wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca...

OGŁOSZENIE o wynikach na stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw rolnictwa, gospodarki komunalnej i robót publicznych w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w otwartym i konkurencyjnym naborze na  stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw rolnictwa, gospodarki komunalnej i robót publicznych w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu nie wyłoniono kandydata na stanowisko do spraw rolnictwa, gospodarki komunalnej i robót publicznych Uzasadnienie: W ramach...

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Dotyczy: konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Włocławek na lata 2023-2025”. Wójt Gminy Włocławek, działając na podstawie Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 384/2024 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 stycznia 2024 r. tj....

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH: SALA KONFERENCYJNA URZĘDU GMINY WŁOCŁAWEK (BUDYNEK B – PIĘTRO), 11.03.2024 r. (poniedziałek) NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DO SPRAW ROLNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROBÓT PUBLICZNYCH W WYMIARZE 1 ETATU

godz. 12:00 – 12:25 – Pani Katarzyna Trzaskowska, godz. 12:25 – 12:50 – Pan Kamil Wojciechowski, godz. 12:50 – 13:15 – Pani Beata Balcerowska, godz. 13:15 – 13:40 – Pani Ilona Sawiuk, godz. 13:40 – 14:05 – Pan Krzysztof Derczyński.   Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana Zarządzeniem Nr 9/2024 Wójta Gminy Włocławek z...

INFORMACJA O TERMINIE ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH: SALA KONFERENCYJNA URZĘDU GMINY WŁOCŁAWEK (BUDYNEK B – PIĘTRO), 06.03.2024 r. (środa) NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DO SPRAW ROLNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROBÓT PUBLICZNYCH W WYMIARZE 1 ETATU.

godz. 10:00 – 10:25 – Pani Katarzyna Trzaskowska, godz. 10:25 – 10:50 – Pan Kamil Wojciechowski, godz. 10:50 – 11:15 – Pani Beata Balcerowska, godz. 11:15 – 11:40 – Pani Ilona Sawiuk, godz. 11:40 – 12:05 – Pan Krzysztof Derczyński. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana Zarządzeniem Nr 9/2024 Wójta Gminy Włocławek z...

INFORMACJA O KANDYDATACH, którzy zgłosili się do ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko do spraw rolnictwa, gospodarki komunalnej i robót publicznych w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu

  1.   Pani Katarzyna Trzaskowska, zamieszkała we Włocławku. 2.   Pan Kamil Wojciechowski, zamieszkały w Dziardonicach. 3.   Pani Beata Balcerowska, zamieszkała w Leniach Wielkich. 4.   Pani Ilona Sawiuk, zamieszkała we Włocławku. 5.   Pan Krzysztof Derczyński, zamieszkały w Poznaniu.   Wójt Gminy Włocławek mgr inż. Magdalena Korpolak -...

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PRZYJĘCIA "PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WŁOCŁAWEK NA 2024 ROK

Wójt Gminy Włocławek ogłasza konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włocławek na 2024 rok. I. PRZEDMIOT KONSULTACJI Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie...

Ogłoszenie GOPS o naborze: Kierownik Dziennego Domu „SENIOR+" w Smólniku

Włocławek, dnia 17.01.2024 r.   GOPS/1111/1 /24 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włocławku   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:  Stanowisko - Kierownik Dziennego Domu ,,SENIOR +" w Smólniku w...