W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Włocławek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Gminy Włocławek.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-27.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-27.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

  • W części filmów (nagrań z sesji) nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.
  • Większość dokumentów pochodzących ze źródeł zewnętrznych publikowana jest w formie skanów niedostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

  • Nie wszystkie dokumenty opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. są dostępne. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy Włocławek.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Lidia Rybka. Kontakt: urzad@g.wloclawek.pl, tel. +48 54 230 53 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Gminy Włocławek odpowiada Lidia Rybka, urzad@g.wloclawek.pl, tel.+48 54 230 53 38.

Informacje na temat procedury

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać do Lidii Rybka - na adres e-mail: urzad@g.wloclawek.pl lub telefonicznie +48 54 230 53 38.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Włocławek zlokalizowany jest przy ul. Królewieckiej 7, 87-800 Włocławek. Do budynków A, BI i BII Urzędu Gminy Włocławek prowadzi jedno wejście od strony ul. Królewieckiej. Przy schodach wejściowych do budynku A i BI nie ma podjazdu dla wózków, natomiast przy wejściu do budynku BII zapewniono podjazd dla wózków. W celu umożliwienia obsługi osobom z niepełnosprawnościami na zewnętrznej elewacji budynku A umieszczono tablicę informacyjną wraz z numerem telefonu dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku BII. W budynkach A, BI i BII nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach A, BI i BII nie ma windy.

Część działalności i obsługa interesantów prowadzona jest również w budynku Urzędu Gminy Włocławek zlokalizowanym w miejscowości Dębice 48A, 87-853 Kruszyn. Na budynku umieszczono tablicę informacyjną z numerem telefonu dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku nie ma podjazdu dla wózków, nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami, nie ma pętli indukcyjnych.

Powiadom znajomego