W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Ostatnio opublikowane:

zarządzenie nr: 306/22
zarządzenie nr 306/22
wydane przez Wójta Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Włocławek
Status obowiązujące

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PRZYJĘCIA "PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WŁOCŁAWEK NA 2023 ROK"

Wójt Gminy Włocławek ogłasza konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włocławek na 2023 rok. I. PRZEDMIOT KONSULTACJI Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie...

Zarządzenie nr 4/2023

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, poz. 1812, poz. 1933, poz. 2181) zarządzam, co następuje: § 1. Powierzam Pani Elżbiecie Grzegórskiej – Zastępcy Wójta Gminy Włocławek, wykonywanie w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych czynności zastrzeżonych dla...

Stanowisko: Stanowisko do spraw koordynowania gospodarki wodno - ściekowej w wymiarze 1 etatu
Stanowisko Stanowisko do spraw koordynowania gospodarki wodno - ściekowej w wymiarze 1 etatu
Miejsce pracy Stacja uzdatniania wody w Dębicach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy Włocławek

Zarządzenie nr 3/2023

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) w związku z § 14 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 27/2021  Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego...

Zarządzenie nr 2/2023

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)  zarządzam, co następuje: § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Włocławek, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 27/2021 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu...

Znak sprawy: RBRiGK.6733.3.2023.ŁK
Znak sprawy RBRiGK.6733.3.2023.ŁK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis RBRiGK.6733.3.2023.ŁK OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 23.01.2023 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: - Budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 995/8 i 995/9 położonych w miejscowości Warząchewka Polska (obręb ewidencyjny 0032 Warząchewka Polska) – gmina Włocławek.             W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia można zapoznawać się ze złożonym wnioskiem oraz składać wnioski i zażalenia w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.   Wójt Gminy Włocławek - Magdalena Korpolak - Komorowska
zarządzenie nr: 307/22
zarządzenie nr 307/22
wydane przez Wójta Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie prowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 305/22
zarządzenie nr 305/22
wydane przez Wójta Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok.
Status obowiązujące