W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Stałe Komisje Rady Gminy


Komisja Rewizyjna

Przedmiotem działania komisji jest kontrola Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych na podstawie kryteriów legalności, celowości, rzetelności i gospodarności w zakresie zarządzania mieniem i wykonywania budżetu, przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli, opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych, występowanie do Wójta Gminy, na podstawie ustaleń wynikających z przeprowadzonych kontroli o wyjaśnienia i usunięcie nieprawidłowości w pracy Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, analiza skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy i przedstawianie tych analiz Radzie, czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem uchwał Rady, czuwanie nad rzetelnym traktowaniem interpelacji składanych przez radnych, opracowywanie i składanie rocznych sprawozdań Radzie z działalności Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna może w ramach funkcji kontrolnej wykonywać inne czynności zlecane przez Radę lub przewodniczącego Rady. Komisja Rewizyjna pełni także funkcję opiniującą i inicjującą w zakresie:
- wykonania budżetu Gminy i wystąpienia z wnioskiem absolutoryjnym do Rady; wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową,
- opiniowania wniosków o odwołanie Wójta.

Skład osobowy od 29.06.2022

 • Sadowska Elżbieta - Przewodnicząca
 • Betliński Edward - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 • Nowok Janusz
 • Nowacki Tomasz
 • Seklecka Danuta

Dostępne materiały:


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przedmiotem działania komisji jest rozpatrzenie skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

Skład osobowy od 26.10.2021

 • Szmyt Andrzej - Przewodniczący
 • Bogdanowicz Paweł
 • Michalak Monika
 • Nowak Magdalena
 • Nowacki Tomasz
 • Seklecka Danuta
 • Sadowska Elżbieta
 • Wrocławski Bogusław
 • Brzeziński Jan

Dostępne materiały:


Komisja Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej

Przedmiotem działania jest opiniowanie planu i wykonania budżetu, opiniowanie podatków i opłat lokalnych, analizowanie wyników kontroli finansowej, opiniowanie strategii i programu rozwoju Gminy, opiniowanie potrzeb finansowych w zakresie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej, opiniowanie innych zagadnień nie zastrzeżonych odrębnymi przepisami.

Skład osobowy od 29.06.2022

 • Wrocławski Bogusław - Przewodniczący
 • Szmyt Andrzej - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Betliński Edward
 • Bogdanowicz Paweł
 • Brzeziński Jan
 • Jakrzewska Grażyna
 • Lewandowski Zbigniew
 • Michalak Monika
 • Nowacki Tomasz
 • Nowak Magdalena
 • Nowok Janusz
 • Reniecki Zbigniew
 • Sadowska Elżbieta
 • Seklecka Danuta

Dostępne materiały:


Komisja Edukacji , Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej 

Skład osobowy od 29.06.2022r.

 • Nowak Magdalena - Przewodnicząca
 • Betliński Edward - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 • Brzeziński Jan
 • Gliszczyński Dariusz
 • Jakrzewska Grażyna
 • Lewandowski Zbigniew
 • Nowacki Tomasz
 • Sadowska Elżbieta
 • Seklecka Danuta
 • Szmyt Andrzej
 • Wrocławski Bogusław

Dostępne materiały:


Komisja Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Przedmiotem działania komisji są sprawy komunalne, sprawy lokalowe, sprawy ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki wodnej, sprawy przeciwpożarowe, programy rozwoju w różnych dziedzinach np. drogownictwo, planowanie i realizacja inwestycji wiejskich, sprawy obywatelskie, obronność i obrona cywilna.

Skład osobowy od 29.06.2022

 • Nowacki Tomasz - Przewodniczący
 • Nowok Janusz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Betliński Edward
 • Bogdanowicz Paweł
 • Brzeziński Jan
 • Gliszczyński Dariusz
 • Jakrzewska Grażyna
 • Lewandowski Zbigniew
 • Michalak Monika
 • Nowak Magdalena
 • Reniecki Zbigniew
 • Sadowska Elżbieta
 • Seklecka Danuta
 • Szmyt Andrzej
 • Wrocławski Bogusław

Dostępne materiały:

Powiadom znajomego