W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Stałe Komisje Rady Gminy

IX Kadencja 2024-2029

 

Komisja Rewizyjna

Przedmiotem działania komisji jest kontrola Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych na podstawie kryteriów legalności, celowości, rzetelności i gospodarności w zakresie zarządzania mieniem i wykonywania budżetu, przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli, opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych, występowanie do Wójta Gminy, na podstawie ustaleń wynikających z przeprowadzonych kontroli o wyjaśnienia i usunięcie nieprawidłowości w pracy Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, analiza skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy i przedstawianie tych analiz Radzie, czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem uchwał Rady, czuwanie nad rzetelnym traktowaniem interpelacji składanych przez radnych, opracowywanie i składanie rocznych sprawozdań Radzie z działalności Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna może w ramach funkcji kontrolnej wykonywać inne czynności zlecane przez Radę lub przewodniczącego Rady. Komisja Rewizyjna pełni także funkcję opiniującą i inicjującą w zakresie:
- wykonania budżetu Gminy i wystąpienia z wnioskiem absolutoryjnym do Rady; wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową,
- opiniowania wniosków o odwołanie Wójta.

Skład osobowy:

 1. Sadowska Elżbieta – Przewodnicząca Komisji
 2. Nowacki Tomasz
 3. Szmyt Andrzej

Protokoły z posiedzeń komisji


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przedmiotem działania komisji jest rozpatrzenie skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

Skład osobowy:

 1. Nowok Janusz – Przewodniczący Komisji
 2. Brzeziński Jan
 3. Jakrzewska Grażyna
 4. Kaczyński Grzegorz
 5. Ziętarska Anna

Protokoły z posiedzeń komisji


Komisja Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich

Do zakresu  działania Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich należą sprawy związane z:

 • budżetem i gospodarką finansową gminy;
 • polityką podatkową gminy;
 • rocznym sprawozdaniem finansowym gminy;
 • emitowaniem obligacji komunalnych;
 • polityką związaną z opłatami lokalnymi. 

Komisja, w uzasadnionych przypadkach, może rozpatrywać sprawy wyżej nie wymienione, a wymagające zaopiniowania.  

Skład osobowy:

 1. Szmyt Andrzej - Przewodniczący Komisji
 2. Brzeziński Jan
 3. Dorsz Mariola
 4. Jakrzewska Grażyna
 5. Kaczyński Grzegorz
 6. Nowacki Tomasz
 7. Nowok Janusz
 8. Ostrowski Paweł
 9. Piekarska Ewa
 10. Reniecki Zbigniew
 11. Sadowska Elżbieta
 12. Szczygielska Aneta
 13. Wrocławski Bogusław
 14. Ziętarska Anna

Protokoły z posiedzeń komisji


Komisja Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Do zakresu działania Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego należą sprawy związane z:

 • gospodarką komunalną;
 • ochroną zwierząt;
 • strategią rozwoju gminy;
 • gospodarką wodno-ściekową, utrzymaniem czystości i porządku, gospodarką odpadami komunalnymi, zaopatrzeniem w ciepło i energię elektryczną oraz gaz;
 • transportem lokalnym i łącznością;
 • infrastrukturą i sprawami drogowymi;
 • gospodarowaniem lokalami mieszkaniowymi;
 • ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową;
 • bezpieczeństwem publicznym. 

Komisja, w uzasadnionych przypadkach, może rozpatrywać sprawy wyżej nie wymienione, a wymagające zaopiniowania.

Skład osobowy:

 1. Nowacki Tomasz - Przewodniczący Komisji
 2. Brzeziński Jan
 3. Dorsz Mariola
 4. Jakrzewska Grażyna
 5. Kaczyński Grzegorz
 6. Maćkowiak Grzegorz
 7. Nowok Janusz
 8. Ostrowski Paweł
 9. Piekarska Ewa
 10. Reniecki Zbigniew
 11. Sadowska Elżbieta
 12. Szczygielska Aneta
 13. Szmyt Andrzej
 14. Wrocławski Bogusław
 15. Ziętarska Anna

Protokoły z posiedzeń komisji


Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych

Do zakresu działania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych należą sprawy związane z:

 • edukacją publiczną;
 • kulturą;
 • ochroną zdrowia;
 • pomocą społeczną;
 • kulturą fizyczną, turystyką  i sportem;
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami;
 • problematyką zwalczania uzależnień.

Komisja, w uzasadnionych przypadkach, może rozpatrywać sprawy wyżej nie wymienione, a wymagające zaopiniowania.

Skład osobowy:

 1. Jakrzewska Grażyna - Przewodnicząca Komisji
 2. Brzeziński Jan
 3. Dorsz Mariola
 4. Kaczyński Grzegorz
 5. Nowacki Tomasz
 6. Nowok Janusz
 7. Ostrowski Paweł
 8. Piekarska Ewa
 9. Sadowska Elżbieta
 10. Szczygielska Aneta
 11. Szmyt Andrzej
 12. Wrocławski Bogusław
 13. Ziętarska Anna

Protokoły z posiedzeń komisji

 

Powiadom znajomego