2019

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2019

Oświadczenia majątkowe złożone w dniu odwołania ze stanowiska i w terminie 30 dni od dnia powołania.

Pani Aneta Kaczmarek - Skarbnik Gminy Włocławek - odwołanie ze stanowiska [...]

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Włocławek, Sekretarza Gminy Włocławek, Skarbnika Gminy Włocławek, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Włocławek złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r. zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 r.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości (art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

metryczka