rok 2019

rok 2019

Uchwała Nr XV/111/19 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania doraźnej komisji - Komisji ds. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Włocławek oraz projektu uchwały w sprawie Statutu CUW

Uchwała Nr XV/111/19 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania doraźnej komisji - Komisji ds. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Włocławek oraz projektu uchwały w sprawie Statutu Centrum Usług [...]

Uchwała Nr XIV/104/19 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe...

Uchwała Nr XIV/104/19 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości [...]

Uchwała Nr XIV/100/19 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 5 listopada 2019 r.

Uchwała Nr XIV/100/19 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 5 listopada 2019 r. o wyrażeniu woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Włocławek przy realizacji zadania polegającego [...]

metryczka