rok 2019

rok 2019

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia Pani Tatianie Kowalewskiej Skarbnikowi Gminy Włocławek, Głównemu księgowemu budżetu gminy, Kierownikowi Referatu Finansowego obowiązków i [...]

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2010 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2010 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania [...]

metryczka