2018

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2018

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Włocławek złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

Pani Magdalena Korpolak Komorowska - Wójt Gminy Włocławek - oświadczenie majątkowe złożone zostało Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu. Oświadczenie zostanie zamieszczone po przekazaniu Wójtowi Gminy Włocławek jego kopii przez Wojewodę [...]

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Włocławek złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Pani Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek - oświadczenie majątkowe złożone zostało Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu. Oświadczenie zostanie zamieszczone po przekazaniu Wójtowi Gminy Włocławek jego kopii przez Wojewodę Kujawsko - [...]

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Włocławek, Sekretarza Gminy Włocławek, Skarbnika Gminy Włocławek, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Włocławek złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r. zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 r.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości (art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

metryczka