rok 2018

rok 2018

Zarządzenie NR 14/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Załącznik do powyższego dokumentu nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Art. 5 ust. 1 lit. f RODO. [...]

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Włocławek Polityki Ochrony Danych.

Załączniki do powyższego dokumentu nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Art. 5 ust. 1 lit. f RODO. [...]

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 7 maja 2018 r.w sprawie prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Włocławek.

Załączniki do powyższego dokumentu nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Art. 5 ust. 1 lit. f RODO. [...]

metryczka