Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 września 2012 r.

Wójta Gminy Włocławek 
z dnia 12 września 2012 r.
 
Informuję, że w związku z konsultacjami społecznymi odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zgłaszać pisemne opinie w sprawie projektu w terminie od dnia 14.09.2012 r. do 05.10.2012 r. 
Opinie należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Włocławek  ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, faksem na numer 54 230 53 53 lub mailem na adres urzad@gmina.wloclawek.pl. 
 
Wójt Gminy Włocławek 
  
Ewa Braszkiewicz

Zarządzenie Nr 86/2012 (655kB) pdf

Projekt uchwały (50kB) plik

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (13 września 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (13 września 2012, 13:35:26)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (13 września 2012, 20:21:29)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1551