Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 marca 2012 roku

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 15 marca 2012 roku 
w sprawie otwartego konkursu ofert. 

       Wójt Gminy Włocławek informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionych zadań publicznych o charakterze gminnym w 2012 r.– rodzaj zadania : wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 
  • „Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci                   i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2012 r.” 
  • „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach programu sportowo-rekreacyjnego lub sportowego w 2012 r.”. 
  • „Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2012 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”.
Zostały wybrane następujące oferty i przyznano dotacje : 
  1. Ludowy Zespół Sportowy „Kujawiak” Kruszyn : „Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2012 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek” - przyznana kwota dotacji 28.000,00 zł. (słownie : dwadzieścia osiem tysięcy złotych); 
  2. Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA” Smólnik: „Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2012 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek” - przyznana kwota dotacji 22.000,00 zł. (słownie : dwadzieścia dwa  tysiące zło 
  3. Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik: „Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2012 r.”; „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach programu sportowo-rekreacyjnego      lub sportowego w 2012 r.” -  przyznana kwota dotacji 5.000.00 zł. (słownie : pięć tysięcy złotych); 
  4. Uczniowski Klub Sportowy „AS Kruszyn”: „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach programu sportowo-rekreacyjnego lub sportowego w 2012 r.” -  przyznana kwota dotacji 3.600,00 zł. (słownie : trzy tysiące sześćset złotych); 
  5. Uczniowski Klub Sportowy „Kruszyn”: „Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2012 r.” -  przyznana kwota dotacji 1.400,00 zł. (słownie : tysiąc czterysta złotych). 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (15 marca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (19 marca 2012, 08:47:09)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (19 marca 2012, 08:53:35)
Zmieniono: akt

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1949