Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wyniku otwartego konkursu ofert.

O G Ł O S Z E N I E 
Wójta Gminy Włocławek 
z dnia 7 marca 2012 r.
w sprawie wyniku otwartego konkursu ofert. 
 
 
       Informuję, że w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym, rodzaj zadania - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie wsparcia pod nazwą „Integracja lokalna poprzez koncerty sceniczne i plenerowe orkiestr dętych na terenie Gminy Włocławek w 2012 roku” została wybrana oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie. Na realizację wyżej wymienionego zadania przyznano dotację w wysokości 11 000,00 zł. (słownie jedenaście tysięcy złotych) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (7 marca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (9 marca 2012, 10:19:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1573