Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 września 2016 r.

Informuję, że w związku z konsultacjami społecznymi odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zgłaszać pisemne opinie w sprawie projektu w terminie od dnia 29.09.2016 r. do 14.10.2016 r.
Opinie należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, faksem na numer 54 230 53 53 lub na adres e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl.

Wójt Gminy Włocławek

Ewa Braszkiewicz

Skan ogłoszenia (126kB) pdf

Projekt uchwały (150kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (28 września 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (28 września 2016, 15:08:43)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279