Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 12 lutego 2015 roku 
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert. 
 Wójt Gminy Włocławek informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionych zadań publicznych o charakterze gminnym w 2015 r.– rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 
-„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2015 r.” 
-„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2015 r.”. 
-„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2015 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”. 
Zostały wybrane oferty, którym przyznano dotacje na następujące zadania: 
1.Ludowy Zespół Sportowy „Kujawiak” Kruszyn: 
„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2015 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek” - przyznana kwota dotacji 32 000,00 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych). 
2.Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA” Smólnik: 
„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2015 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek” - przyznana kwota dotacji 39 000,00 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).

Pobierz skan (235kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (12 lutego 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (16 lutego 2015, 14:16:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1103