Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 14 marca 2014 roku 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. 
Wójt Gminy Włocławek informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionych zadań publicznych o charakterze gminnym w 2014 r.– rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 
-„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2014 r.” 
-„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2014 r.”. 
-„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2014 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”.
Zostały wybrane następujące oferty i przyznano dotacje: 
1.Ludowy Zespół Sportowy „Kujawiak” Kruszyn: 
„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2014 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek” - przyznana kwota dotacji 31 000,00 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych); 
2.Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA” Smólnik: 
„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2014 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek” - przyznana kwota dotacji 29 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych); 
3.Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik: 
 „Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów          
dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2014 r.”; 
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2014 r.” -  przyznana kwota dotacji 4 500.00 zł. (słownie: cztery tysiące pięćset złotych); 
4.Uczniowski Klub Sportowy „AS Kruszyn”: 
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2014 r.” -  przyznana kwota dotacji 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych); 
5.Uczniowski Klub Sportowy „Kruszyn”: 
 „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2014 r.” 
-  przyznana kwota dotacji 1 000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych). 
6.Klub Sportowy „Wisła Smólnik”: 
 „Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2014 r.” - przyznana kwota dotacji 1 000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych). 
6.Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Ks. Franciszka Drzewieckiego w Warząchewce Polskiej: 
 „Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2014 r.” - przyznana kwota dotacji 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych).

Pobierz skan (827kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (14 marca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (17 marca 2014, 09:34:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1265