2013

2016 | 2015 | 2014 | 2013

2013

Uchwała Nr XXI/200/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli...

UCHWAŁA Nr XXI/200/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 8 maja 2013 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę  Włocławek   w zakresie odbierania odpadów komunalnych [...]

Uchwała NrXXI/199/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli...

UCHWAŁA Nr XXI/199/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 8 maja 2013 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli [...]

Uchwała Nr XXI/198/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.

Uchwała Nr XXI/198/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 r.w  sprawie   zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.Na [...]

Uchwała NR XX/193/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Włocławek o trybie udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu gminy Włocławek

UCHWAŁA NR XX/193/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia  13 marca 2013 r.w sprawie  zmiany Uchwały Rady Gminy Włocławek o trybie udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu gminy [...]

Uchwała NR XX/189/13 RADY Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...

UCHWALA NR XX/189/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie  określenia rodzajów dodatkowych  usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów  komunalnych  od właścicieli [...]

Uchwała NR XX/188/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych...

UCHWALA NR XX/188/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca  2013 r.w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie [...]

Uchwała NR XX/187/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XX/187/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu [...]

Uchwała NR XX/186/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

UCHWAŁA NR XX/186/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych [...]

Uchwała NR XX/185/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

UCHWALA NR XX/185/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, [...]

Uchwała NR XX/184/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek

UCHWAŁA NR XX/184/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na  terenie Gminy WłocławekNa podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o [...]

metryczka