Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włocławek w 2018 roku

Włocławek, dnia 22 czerwca 2018 r. 
RBRiGK.271.14.2018
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Gmina Włocławek  wnosi o złożenie oferty  na niniejsze zapytanie ofertowe o wykonanie zadania pn. „Usuwanie  wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Włocławek w 2018 roku”
 
1. Dane Zamawiającego:
Gmina Włocławek  ul. Królewiecka 7 87- 800 Włocławek
 
2.  Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych i usługi polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Włocławek z miejsc i budynków wskazanych  przez zamawiającego  Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest wynosi około 3580 m2 (46,74Mg)
Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku – Opis przedmiotu zamówienia –zał.1 . 
 
2. Opis wymagań:
1) Wykonawca powinien wykazać, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie demontażu i transportu w/w odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992) i  przedłoży zezwolenie Zamawiającemu.  Przedłoży także umowę z właścicielem specjalistycznego składowiska odpadów niebezpiecznych posiadającego odpowiednie dopuszczenia w tym zakresie na zdeponowanie odpadów azbestowo-cementowych. 

2) Weryfikacja potencjału technicznego dokonywana będzie w oparciu o wykaz sprzętu do załadunku i transportu odpadów niebezpiecznych, tj. azbestu. Wymagane jest posiadanie co najmniej 1 samochodu do transportu i 1 sprzętu do załadunku z informacją o podstawie ich dysponowania. Osoby zdolne do wykonania zamówienia. 

3) Weryfikacja osób zdolnych do wykonywania zamówienia dokonywana będzie w oparciu o wykaz dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i są przeszkoleni w zakresie pracy z wyrobami zawierającymi azbest oraz posiadającymi odpowiednie uprawnienia przewidziane do realizacji zamówienia. 
 
4) Wykonawca powinien wykazać że znajduje się  sytuacji ekonomicznej i finansowej wystarczającej do wykonania usługi. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
 
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców i oparty będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Czytaj całość... (1133kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI (1735kB) zipWytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (22 czerwca 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (22 czerwca 2018, 13:29:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij