Nr. rejestrowy 6235.2.2013

Nr rejestrowy6235.2.2013
Nazwa podmiotu /
Imię i nazwisko przedsiębiorcy
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MECHANIZACJI ROLNICTWA Sp. z o.o.
Adres siedziby,
telefon, fax,  e-mail
Baruchowo,87 – 821 Baruchowo
Numer NIP888-000-78-36
Numer REGON340408491
Rodzaj odbieranych odpadów
komunalnych (kody wg. katalogu)
15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury,
15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych,
15 01 03 - Opakowania z drewna,
15 01 04 - Opakowania z metali,
15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe,
15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe,
15 01 07 - Opakowania ze szkła,
15 01 09 - Opakowania z tekstyliów,
15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne),
15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
16 01 03 – Zużyte opony,
16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe,
16 06 02* – Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe,
16 06 03* - Baterie zawierające rtęć,
16 06 04 – Baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 16 06 03 ),
16 06 05 – Inne baterie i akumulatory,
16 06 06* - Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów,
17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
17 01 02 – Gruz ceglany,
17 01 03 – Odpady z innych materiałów ceramicznych  i elementów wyposażenia,
17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
17 01 80 – Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
17 01 81 – Odpady z remontów i przebudowy dróg,
17 01 82 – Inne nie wymienione odpady,
17 02 01 – Drewno,
17 02 02 – Szkło,
17 02 03 – Tworzywa sztuczne,
17 03 80 – Odpadowa papa,
17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz,
17 04 02 – Aluminium,
17 04 03 – Ołów,
17 04 04 – Cynk,
17 04 05 – Żelazo i stal,
17 04 06 – Cyna,
17 04 07 – Mieszaniny metali,
17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10,
17 05 08 – Tłuczeń torowy ( kruszywo ) inny niż wymieniony w 17 05 07,
17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,
17 08 02 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,
17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,17 09 02 i 17 09 03,
20 01 01 - Papier i tektura,
20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
20 01 10 - Odzież,
20 01 11 - Tekstylia,
20 01 13* - Rozpuszczalniki,
20 01 14*- Kwasy,
20 01 15* - Alkalia,
20 01 17* - Odczynniki fotograficzne,
20 01 19* -Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),
20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
20 01 23* - Urządzenia zawierające freony,
20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne,
20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,
20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,
20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,
20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31,
20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02, lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki ,
20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
20 01 39 - Tworzywa sztuczne,
20 01 40 - Metale,
20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych,
20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,
20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji,
20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie,
20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji,
20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
20 03 02 - Odpady z targowisk,
20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów,
20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,
20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych,
20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe,
20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.
Data wpisu do rejestru.28.03.2013

Wytworzył: Agnieszka Ozdowska (28 marca 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (3 kwietnia 2013, 07:48:41)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (17 grudnia 2013, 12:03:09)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1509

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij