Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012".

Czytaj całość (560kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (18 marca 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (18 marca 2013, 14:39:22)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1087