Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego

RBIiR.6733.4.2012.ŁK

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 02.07.2012 r. 
w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647) Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne i wydana została decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:  
- rozbudowie istniejącego budynku remizy o garaż oraz salę konferencyjną przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 117 położonej w miejscowości Smólnik (obręb ewidencyjny Smólnik) gmina Włocławek. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z wydana decyzją w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pokój nr 2.  
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek www.bip.gmina.wloclawek.pl  
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (2 lipca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (4 lipca 2012, 14:51:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1447