Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek Włocławek, dnia 07 kwietnia 2009 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek 

Włocławek, dnia 07 kwietnia 2009 r.

RBIiR. 7332 – 03/09

OBWIESZCZENIE

      Na podstawie art. 53 § 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)  Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie i wydana została decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie:

budowy stacji transformatorowej słupowej SN/nn „Mostki”, kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowie istniejącej linii niskiego napięcia  przewidzianej do realizacji na działkach o nr 87/3, 90, 134/2 w obrębie ewidencyjnym Mostki.
Postępowanie prowadzone było na wniosek Energia Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Włocławek.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek www.gmina.wloclawek.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-14 08:01:57, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (14 kwietnia 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 10:36:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1015