OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK RBIiR.6733.6.2011

RBIiR.6733.6.2011

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 01 lipca 2011 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

         Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że na wniosek „ENERGA – OPERATOR” S.A.  Oddział w Toruniu w imieniu której wniosek złożył Pan Paweł Jeliński wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- przebudowie istniejącej stacji transformatorowej SN/nN., budowie linii kablowej SN-15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN., budowie linii kablowych nN.0,4kV, budowie przyłącza kablowego nN.0,4kV, przebudowie linii napowietrznej nN.0,4 kV przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 657/5, 657/6, 657/7, 657/8, 657/9, 657/10, 657/11, 657/12, 657/13, 657/14, 657/15, 657/16, 657/17, 657/18, 302, 300/1, 274, 272/1 w obrębie ewidencyjnym Ludwinowo oraz na działkach o nr ewidencyjnych 353, 346, 330, 331, 329, 264, 281, 263, 243, 224, 223, 206, 205, 204/2, 204/1, 203, 185, 184, 183, 182, 181, 145/1, 329  w obrębie ewidencyjnym Łagiewniki
        W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia można zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz składać wnioski i zażalenia w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.
         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek
www.bip.gmina.wloclawek.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-24 22:57:24, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (24 lipca 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 09:39:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1137