2011

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Włocławek, dnia 2011-08-31 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 4 656 372.00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2011 rok. Zamówienie dotyczy [...]

Informacja o wyniku przetargu RBIiR 271.1.14.2011

Włocławek, 2011-05-30 RBIiR 271.1.14.2011    Informacja o wyniku przetargu dot. postępowania o zamówienie publiczne  prowadzonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień [...]

Informacja o wyniku postępowania RBIiR 5541-1/5/2011

Włocławek, 2011-03-18RBIiR 5541-1/5/2011 Informacja o wyniku postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne  , które prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień [...]

metryczka