2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Markowo długości 380 mb"

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 24.05.2007 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie art. 92 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa zamówień publicznych ( Dz.U.Nr 19 poz.177 z 2004 roku ze zmianami) jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu wybrał ofertę wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek z ceną wykonania zamówienia: 69.751,83 zł brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą.

metryczka


Wytworzył: Referat (25 czerwca 2007)
Opublikował: Kamil Wieczorek (25 czerwca 2007, 13:05:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 903