2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólsk długości 810 mb."

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzoniu w dniu 16 marca 2007 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.z 2004 roku Nr 19 poz. 177 ze zmianami) na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólsk długości 810 mb (CPV 45233120-6)."
Po przeanalizowaniu i sprawdzeniu spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez Komisję Przetargową przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 cytowanej wyżej ustawy z przyczyny, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

metryczka


Wytworzył: Referat (5 kwietnia 2007)
Opublikował: Kamil Wieczorek (5 kwietnia 2007, 12:59:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 818