2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie pn.: "Adaptacja Domu Kultury, budowa boiska z bieżnią oraz wyposażenie ogródka jordanowskiego w Kruszynie"

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzeniu w dniu 06.12.2005 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) na realizację zadania p.n.: „Adaptacja Domu Kultury, budowa boiska z bieżnią oraz wyposażenie ogródka jordanowskiego w Kruszynie”. Po przeanalizowaniu i sprawdzeniu spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez Komisję Przetargową, przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 6 cytowanej wyżej ustawy, gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności, dla której przeprowadzenie postępowania nie leżałoby w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

metryczka


Wytworzył: Referat (1 lutego 2006)
Opublikował: Kamil Wieczorek (1 lutego 2006, 11:53:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 780