2004

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2004

Modernizacja nawierzchni ulicy Szafirowej w miejscowości Nowa Wieś

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 15.12.2004 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na Modernizację nawierzchni ulicy Szafirowej w [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Budowę drogi gminnej Gróbce-Sykuła długości 1.256 mb

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 10.12.2004 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na Budowę drogi gminnej Gróbce-Sykuła długości [...]

Ogłoszenie wyniku przetargu na Budowę drogi gminnej Smólnik-Adaminowo

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 10.12.2004 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na Budowę drogi gminnej Smólnik-Adaminowo [...]

RBIiR 7044/1/2004

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na  Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z ułożeniem kabla zasilającego [...]

RBIiR 7040/3/2004

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa chodnika przy drodze powiatowej Włocławek-Choceń w miejscowości Kruszynek (II etap – zatoka [...]

RBIiR 7040/2/2004

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie ulepszenia drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Nowa – Warząchewka Królewskawybrano ofertę Firmy [...]

RBIiR 7040/1/2004

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie ulepszenia drogi gminnej Telążna Stara – Mursk od km 0+000 do km 1+000 wybrano ofertę Firmy [...]

metryczka