Unieważnienie przetargu dot. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z Rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 5 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków"

Włocławek, dnia 2012-12-20r.

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek 
                                    

Nr post.: RBIiR 271.1.33.2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na zadanie : Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z Rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 5 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

   Gmina Włocławek , działając zgodnie z art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z Rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 5 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ).

Uzasadnienie

W postępowaniu złożono cztery oferty, jednakże cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył  na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

metryczka


Wytworzył: Kierownik Referatu RBIiR - Magdalena Korpolak Komorowska (20 grudnia 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (21 grudnia 2012, 21:02:06)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (21 grudnia 2012, 21:06:44)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1320