Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej Mursk- Przerytka- Smólnik"

Włocławek, dnia 2013-07-18
 
 
Nr post.: RBRiGK 271.1.23.2013
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie : "Przebudowa drogi gminnej  Mursk-  Przerytka-  Smólnik" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
 
 
ZAWIADOMIENIE 
o unieważnieniu postępowania 
 
 
 
Gmina Włocławek , działając  zgodnie z art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod  nazwą: "Przebudowa drogi  gminnej Mursk - Przerytka - Smólnik". prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ). 
 
Uzasadnienie 
 

W przeprowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta. Cena zaoferowana w złożonej przez Wykonawcę ofercie przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.


W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pobierz skan (87kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (18 lipca 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (18 lipca 2013, 15:02:30)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1819