Przetarg: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Dębice, Ludwinowo.

Zamawiający:
Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
woj. kujawsko - pomorskie
tel. 54 230 53 00
fax. 54 230 53 53

Rozdział  II. Tryb udzielania zamówienia:
  
  1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny. 
  2.  Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  ( art. 36, ust.1 pkt. 3): 
  
III.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego : Wymiana zestawu hydroforowego „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Dębice, Ludwinowo „ 
  
 Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) : 
  
42 12 .21.30-0 – Pompy wodne
  
III.2. Rodzaj zamówienia :  dostawa 
  
III.3. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia : Wymiana zestawu hydroforowego „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Dębice, Ludwinowo „
  
  
III.3.1. Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa i wymiana  zestawu hydroforowego –  dostawa wraz z montażem zestawu hydroforowego  dla Stacji Uzdatniania Wody w Dębicach o poniższych parametrach:   
  
- zestaw hydroforowy- zestaw czterech pomp zasilających sieć wodociągową  w tym jedna    
pompa rezerwowa, 
- wysokość podnoszenia pomp sieciowych 4,2 bara 
- maksymalna wydajność zestawu hydroforowego 140 m3/h 
- zestaw z falownikiem, 
-  zestaw z kompletną szafką sterowniczą  i przyłączeniową 
  
Wykonawca jest zobowiązany realizować będzie przedmiot zamówienia w obiekcie czynnym, w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektu.
  
Wszystkie urządzenia i materiały do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. Urządzenia i materiały musza posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. Dala zestawu hydroforowego wymagana jest dokumentacja DTR 
 
Szczegółowy zakres dostawy wraz z montażem został określony w specyfikacji technicznej wykonania zestawu hydroforowego oraz przedmiarze robót i w kosztorysach ofertowych oraz niniejszej SIWZ. Powyższe dokumenty dostępne są na stornie internetowej Urzędu Gminy Włocławek : www.gmina.wloclawek.pl – link Przetargi własne urzędu .

Czytaj całość...(PDF) (988kB) pdf

SIWZ (360kB) word

Specyfikacja techniczna (335kB) pdf

Kosztorys oferty (715kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ 13.09.2012 r. (22kB) word

Wyjaśnienie do SIWZ 18.09.2012 r. (31kB) word

Wytworzył: Kierownik Referatu RBIR - Magdalena Korpolak Komorowska (12 września 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (12 września 2012, 16:00:38)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (22 listopada 2012, 17:09:55)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4779

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij