Ogłoszenie o przetargu: Zakup i dostawa używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Dębie Polskim

O G Ł O S Z E N I E
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE DOSTAW

1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek
tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl
2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) , o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + VAT po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :.
4.1 „Zakup i dostawa używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Dębie Polskim”

4.1.1 Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pod nazwą: „Zakup i dostawa używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Dębie Polskim”

Czytaj całość...

Specyfikacja istotnych warunków zamówień

metryczka


Wytworzył: Referat (12 grudnia 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (12 grudnia 2011, 11:56:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1463