Ogłoszenie o przetargu-usługi: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 276 801 ,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2010 rok

O G Ł O S Z E N I E
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT

1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek
tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl
2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ) , o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + VAT po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia : Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 276 801 ,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2010 rok

Czytaj całość...

Specyfikacja

metryczka


Wytworzył: Referat (8 września 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (8 września 2010, 11:11:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1268