Przetarg: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Włocławek w ramach projektu Radosne przedszkola w gminie Włocławek w ramach działania 9.1.1 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Włocławek: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Włocławek w ramach projektu Radosne przedszkola w gminie Włocławek w ramach działania 9.1.1 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 27736 - 2015; data zamieszczenia: 06.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek , 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Włocławek w ramach projektu Radosne przedszkola w gminie Włocławek w ramach działania 9.1.1 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Włocławek w ramach projektu Radosne przedszkola w gminie Włocławek w ramach działania 9.1.1 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: a) Modernizacja oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Smólniku 1. organizacja placu zabaw 2. dostosowanie pomieszczeń 3. wyposażenie b) Modernizacja oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Kruszynie 1. organizacja placu zabaw 2. wyposażenie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Czytaj całość... (246kB) pdf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (665kB) pdf

SIWZ (4709kB) pdf

Kosztorys ofertowy wyposażenie (548kB) pdf

Kosztorys ofertowy (1696kB) pdf

Obmiar (196kB) pdf

Katalog wydatków kwalifikowalnych (1201kB) pdf

Projekt budowlany ZS Smólnik (8192kB) pdf

Projekt budowlany ZS Kruszyn (8192kB) pdf

Przedmiar robót Smólnik (627kB) pdf

Przedmiar robót Kruszyn (589kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ (497kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ 17.02.2015 r. (83kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ 18.02.2015 r. (338kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (6 lutego 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (6 lutego 2015, 17:10:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (18 lutego 2015, 12:59:24)
Zmieniono: Publikacja: wyjaśnienie do SIWZ 18.02.2015 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2478