Dodatek mieszkaniowy

Postępowanie administracyjne w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1828).
Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
30 dni od daty złożenia wniosku

Jednostka odpowiadająca:
Inspektor ds. Gospodarki komunalnej, robót publicznych i remontów
Urząd Gminy Włocławek, bud. A, pok. Nr 2
tel. (054) 230-53-49

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Zgodnie z art.7, ust8 Ustawy o dodatkach mieszkaniowych - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Dokumenty
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z wymaganymi załącznikami -
Pobierz Wniosek (716kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Referat (17 maja 2006)
Opublikował: Kamil Wieczorek (17 maja 2006, 12:07:55)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (25 marca 2016, 08:54:06)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5509