Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek ...”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek tj. wyposażenie i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Dąb Polski, Wistka Królewska, Józefowo, Świętosław wraz z zagospodarowaniem terenu”

Pobierz skan (499kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak-Komorowska (17 marca 2020)
Opublikował: Piotr Dobiński (23 marca 2020, 22:50:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152