Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z przeprowadzonych konsultacji odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi na rok 2020".

Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z przeprowadzonych konsultacji odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020".

Pobierz skan (422kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak-Komorowska (16 października 2019)
Opublikował: Piotr Dobiński (6 grudnia 2019, 08:01:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108