W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 17/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Włocławek - Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek
Status obowiązujące

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Włocławek, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 18/2023 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek, wprowadza się następujące zmiany:

1)    § 23 ust. 1 pkt skreśla się pkt 8; 

2)    dotychczasowe punkty 9,10, 11, 12, 13 otrzymują kolejno numerację 8, 9, 10, 11, 12;

3)    Schemat struktury organizacyjnej Referatu Budownictwa, Inwestycji i Rolnictwa (RBIiR) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia;

4)    w § 24 ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

„2)  Stanowisko do spraw gospodarki ściekowej – stanowisko jednoosobowe”;

5)    dotychczasowe punkty 2, 3, 4, 5,6 otrzymują kolejno numerację 3, 4, 5, 6,7;

6)    Schemat struktury organizacyjnej Referatu Gospodarki Komunalnej (RGK) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia polecam pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku do spraw kadr.

§ 3. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Sekretarz Gminy Włocławek.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Włocławek
Magdalena Korpolak-Komorowska

Załączniki

Powiadom znajomego