W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr LVII/413/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023 - 2039.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103, 185) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W uchwale Nr LIV/389/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023 – 2039, zmienionej uchwałą Nr LVI/407/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023 - 2039 wprowadza się  następujące zmiany:

1)    § 1 otrzymuje brzmienie:

,,§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2023 – 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej  uchwały.";

2)    § 2 otrzymuje brzmienie:
,,§ 2. Ustala się wykaz  przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki 
               

Załączniki

Powiadom znajomego