W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr LVI/408/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, 2797) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W uchwale Nr XLV/324/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2022 r.  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1864) wprowadza się następujące zmiany:

1)    Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włocławek”;

2)    § 3 otrzymuje brzmienie:
„Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włocławek w wysokości:

1)    60,00 zł brutto za odbiór 1m3 nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych;
2)    220,00 zł brutto za odbiór 1m3 osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Uzasadnienie

Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki 
 

Powiadom znajomego