W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr LIII/382/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561 ), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452, 1512) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów, z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 r. (M.P. z 2022 r. poz. 731) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów, z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P. z 2022 r. poz. 1001). uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Określa się w Gminie Włocławek wysokość stawek podatku od środków transportowych: 

1.  Od samochodów ciężarowych bez katalizatora o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu : 
1)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                     664,00 zł      2)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                       1.070,00 zł      
3)  powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton                                             1.630,00 zł     

2.  Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:     1)  równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż 15 ton 
o liczbie osi – dwie                                                                              872,00 zł     
2)  równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż 25 ton
 o liczbie osi – trzy                                                                            1.594,00 zł     
3)  równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż 31 ton 
o liczbie osi – cztery i więcej                                                             3.472,00 zł        
3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych  o dopuszczalnej masie całkowitej:                     

1)  równej lub wyższej niż 12 ton  do równej lub wyższej niż 15 ton
o liczbie osi – dwie                                                                    1.980,00 zł           
2)  równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż  25 ton                   o liczbie osi – trzy                                                                    2.478,00 zł                   
3)  równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż 31 ton                   
o liczbie osi – cztery i więcej                                                      3.312,00 zł

4.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

1)    od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                           1.306,00 zł    
2)    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                      1.630,00 zł     3)    powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton                                              2.120,00 zł

5.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 1) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej niż 25 ton  
o liczbie osi – dwie                                                                          1.416,00 zł          
2) równej lub wyższej niż 25 ton i mniej  niż 31 ton          
o liczbie osi – dwie                                                                          1.728,00 zł            
3) równej lub wyższej niż 31 ton               
o liczbie osi – dwie                                                                          2.218,00 zł          
4) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej  niż 40 ton 
o liczbie osi  - trzy                                                                            1.960,00 zł            
5) równej lub wyższej niż 40 ton 
o liczbie osi – trzy                                                                           2.562,00 zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:             

1) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej  niż 18 ton             
o liczbie osi – dwie                                                                         1.252,00 zł           
2) równej lub wyższej niż 18 ton i mniej  niż 25  ton                  
o liczbie osi – dwie                                                                         1.416,00 zł         
3) równej lub wyższej niż 25 ton i  mniej  niż 31 ton            
o liczbie osi – dwie                                                                          1.728,00 zł            
4) równej lub wyższej niż 31 ton
o liczbie osi – dwie                                                                          2.732,00 zł             
5) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej  niż 40 ton
o liczbie osi – trzy                                                                           2.714,00 zł          
6) równej lub wyższej niż 40 ton
o liczbie osi – trzy                                                                           3.440,00 zł

7.  Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1.630,00 zł.      

8.  Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej  niż 18 ton             
o liczbie osi – jedna                                                                          470,00 zł         
2) równej lub wyższej niż 18 ton i mniej  niż  25 ton                        
o liczbie osi – jedna                                                                           502,00 zł          
3) równej lub wyższej niż 25 ton                
o licznie osi  - jedna                                                                           558,00 zł          
4) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej  niż 28 ton             
o liczbie osi – dwie                                                                          1.192,00 zł         
5) równej lub wyższej niż 28 ton i mniej  niż 33 tony                       
o liczbie osi – dwie                                                                          1.192,00 zł        
6) równej lub wyższej niż 33 tony i mniej  niż 38 ton                       
o liczbie osi – dwie                                                                          1.620,00 zł          
7) równej lub wyższej niż 38 ton                      
o liczbie osi – dwie                                                                          1.660,00 zł         
8) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej  niż 38 ton
o liczbie osi – trzy                                                                           1.332,00 zł        
9) równej lub wyższej niż 38 ton
o liczbie osi – trzy                                                                           1.488,00 zł.

9.  Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

1) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej  niż 18 ton        
o liczbie osi – jedna                                                                          318,00 zł          
2) równej lub wyższej niż 18 ton i mniej  niż 25 ton 
o liczbie osi- jedna                                                                             664,00 zł

3) równej lub wyższej niż 25 ton                                
o liczbie osi – jedna                                                                           884,00 zł

4) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej  niż 28 ton
o liczbie osi – dwie                                                                          1.572,00 zł

5) równej lub wyższej niż 28 ton i mniej  niż 33 tony
o liczbie osi- dwie                                                                           1.816,00 zł      
6) równej lub wyższej niż 33 tony i mniej  niż 38 ton
o liczbie osi – dwie                                                                          2.040,00 zł      
7) równej lub wyższej niż 38 ton
o liczbie osi – dwie                                                                         2.670,00 zł      
8) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej  niż 38 ton
o liczbie osi – trzy                                                                           1.804,00 zł     
9) równej lub wyższej niż 38 ton
o liczbie osi – trzy                                                                        2.022,00 zł

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:                       

1)  mniejszej niż 22 miejsca                                                           2.116,00 zł   2)  równej lub większej niż 22 miejsca                                            2.604,00 zł  

§ 2. Dla pojazdów określonych w §1 ust. 1, ust.4, ust. 7 i ust. 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:               

1)  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                         582,00 zł   b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                               958,00 zł   c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton                                                  1.460,00 zł    
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:                
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                               1.178,00 zł   
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                          1.474,00 zł     c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton                                                1.754,00 zł         
3) Od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1.474,00 zł.  

4) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:            
a) mniejszej niż 22 miejsca  1.754,00 zł                                                       

b) równej lub większej niż 22 miejsca     2.198,00 zł     

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/275/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie  określenia  wysokości  stawek podatku od  środków  transportowych (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2021 r. poz. 6497).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i  podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko – Pomorskiego.

 

Uzasadnienie

Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki 
 

 

 

 

Powiadom znajomego