W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr LIII/381/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f oraz pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 731) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów w wysokości 20,00 zł od jednego psa w stosunku rocznym.

§ 2. Zwalnia się w 2023 roku z opłaty od posiadania jednego psa utrzymywanego przez właściciela gospodarstwa domowego nie będących gospodarstwem rolnym, w celu pilnowania mieszkania lub nieruchomości.

§ 3. Opłata jest płatna jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca, a w przypadku nabycia psa w ciągu roku, w terminie 1 miesiąca od dnia jego  nabycia.

§ 4. Opłata może być płatna na rachunek bankowy Urzędu Gminy Włocławek, w kasie Urzędu Gminy Włocławek lub u inkasenta. Inkasentów oraz pobór  opłat w drodze inkasa, określa odrębna uchwała Rady Gminy Włocławek. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XL/274/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 
29 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek  (Dz. Urz. Województwa  Kujawsko - Pomorskiego z  2021 r.  poz. 6496).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -  Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

Uzasadnienie

Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki 

Powiadom znajomego