W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr LIII/380/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 995) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 z kwoty 74,05 zł za 1dt do kwoty 45,10 zł za 1dt stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego w 2023 roku.

§ 2. Pobór podatku zarządza się w drodze inkasa. Inkasentów określa odrębna uchwała Rady Gminy Włocławek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XL/273/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2021 r. poz. 6495)

§ 5. Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Uzasadnienie

Przewodniczący 

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki
 

 

 

Powiadom znajomego