W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr LIII/377/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 - 2038.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W uchwale Nr XLI/287/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 - 2038, zmienionej uchwałą Nr XLIII/307/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 lutego 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038, zmienionej uchwałą Nr XLIV/319/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 2 marca 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038, zmienionej uchwałą nr XLV/321/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022-2038, zmienionej uchwałą nr XLVI/337/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022-2038, zmienionej uchwałą nr XLVII/340/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022-2038, zmienionej uchwałą nr XLVII/347/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022-2038, zmienionej uchwałą nr XLIX/359/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata  2022 – 2038, zmienionej uchwałą nr LI/362/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 września 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022-2038, zmienionej uchwałą LII/369/2022 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022-2038 wprowadza się  następujące zmiany:

1)    § 1 otrzymuje brzmienie:

,,§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata    2022 – 2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej  uchwały.";

2)    § 2 otrzymuje brzmienie:

,,§ 2. Ustala się wykaz  przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”


§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie

Przewodniczący 

Rady Gminy Włocławek 

Zbigniew Reniecki 
 

Załączniki

Powiadom znajomego