W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr LIII/376/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021r. poz.1535, 2368, z 2022r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692, 1967, 2236) oraz art. 14 ust. 14 i 15, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W uchwale Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 6820), zmienionej zarządzeniem Nr 237/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 434), zmienionej uchwałą Nr XLIII/306/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 820),  zmienionej uchwałą Nr XLIV/318/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 2 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1205), zmienionej zarządzeniem Nr 245/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1376), zmienionej zarządzeniem Nr 249/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1540), zmienionej uchwałą nr XLV/320/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1863), zmienionej zarządzeniem Nr 252/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2105), zmienionej zarządzeniem Nr 255/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XLVI/336/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2340), zmienionej zarządzeniem nr  256/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2515), zmienionej zarządzeniem nr 257/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok, (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz.2732) zmienionej uchwałą Nr XLVII/339/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 3044), zmienionej zarządzeniem nr 260/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3133), zmienionej zarządzeniem nr 262/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3225), zmienionej uchwałą Nr XLVIII/346/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3670), zmienionej zarządzeniem nr 265/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3754), zmienionej zarządzeniem nr 267/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3813), zmienionej zarządzeniem nr 270/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 lipca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz.3976), zmienionej uchwałą Nr XLIX/358/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4095), zmienionej zarządzeniem nr 274/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4208), zmienionej zarządzeniem nr 276/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz.  Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4545), zmienionej uchwałą nr LI/361/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 września 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4539), zmienionej zarządzeniem nr 279/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 września 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4804), zmienionej zarządzeniem nr 284/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 5163), zmienionej zarządzeniem nr 288/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 października 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 5297), zmienionej uchwałą nr LII/368/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 5513), zmienionej zarządzeniem nr 291/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 października 2022r. w sprawie zmian do budżetu (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 5760), zmienionej zarządzeniem nr 295/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2022r. w sprawie zmian do budżetu wprowadza się  następujące zmiany:

1)  ustala się dochody w wysokości 59 631 073,62 zł, zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
a)  dochody bieżące w wysokości             53 097 479,52  zł,      
b)  dochody majątkowe w wysokości          6 533 594,10 zł,      

2)   ustala się wydatki w wysokości 69 269 445,41 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
a)    wydatki bieżące w wysokości              50 913 191,91 zł,
b)   wydatki majątkowe w wysokości         18 356 253,50 zł,  
3)    ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych 
w wysokości 18 356 253,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,

4)  załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

5)  załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

6)  załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

7)  załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8)  załącznik Nr 12c do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.     

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Uzasadnienie


Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek 

Zbigniew Reniecki
 

 

Załączniki

Powiadom znajomego