W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr LII/373/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Włocławek za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania.
na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268,2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967) uchwala się, co następuje :
status uchwały obowiązująca

§ 1. § 7 „Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Włocławek za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania” stanowiących  załącznik  do uchwały Nr XVIII/136/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Włocławek za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat,  a także trybu ich pobierania (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2016 r. poz. 3262), zmieniony uchwałą Nr XX/162/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 maja 2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/136/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Włocławek za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków  częściowego lub całkowitego zwolnienia  od tych opłat, a także trybu ich pobierania  (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2020r. poz. 2751) otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Koszt jednej godziny usług  opiekuńczych  ustala się w kwocie 20,00 zł ”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Uzasadnienie

 Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki 

 

Powiadom znajomego