W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr XLIX/358/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022r. poz. 583, 655, 1079, 1283) oraz art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021r. poz.1535, 2368, z 2022r. poz. 64, 202, 1561) oraz art. 14 ust. 14 i 15, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W uchwale Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 6820), zmienionej zarządzeniem Nr 237/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 434), zmienionej uchwałą Nr XLIII/306/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 820),  zmienionej uchwałą Nr XLIV/318/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 2 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1205), zmienionej zarządzeniem Nr 245/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1376), zmienionej zarządzeniem Nr 249/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1540), zmienionej uchwałą nr XLV/320/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1863), zmienionej zarządzeniem Nr 252/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2105), zmienionej zarządzeniem Nr 255/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XLVI/336/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2340), zmienionej zarządzeniem nr  256/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2515), zmienionej zarządzeniem nr 257/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok, (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz.2732) zmienionej uchwałą Nr XLVII/339/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 3044), zmienionej zarządzeniem nr 260/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3133), zmienionej zarządzeniem nr 262/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3225), zmienionej uchwałą Nr XLVIII/346/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3670), zmienionej zarządzeniem nr 265/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3754), zmienionej zarządzeniem nr 267/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3813),  zmienionej zarządzeniem nr 270/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 lipca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok, wprowadza się  następujące zmiany:

1)  ustala się dochody w wysokości 48 767 551,81 zł, zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
a)  dochody bieżące w wysokości             42 122 095,88  zł,      
b)  dochody majątkowe w wysokości          6 645 455,93 zł,      

2)  ustala się wydatki w wysokości 58 184 419,24 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
a)    wydatki bieżące w wysokości              39 872 591,84 zł,
b)   wydatki majątkowe w wysokości         18 311 827,40 zł,  

3)  ustala się deficyt budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 9 416 867,43 zł, który zostanie pokryty:
- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 5 838 974,03 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków  nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 240 585,94 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków  nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 302 706,00 zł, 
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 432,58zł – wynikające z realizacji projektów pn. „Aktywność i współpraca – opłaca” i  „Od pomysłu do realizacji”,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków  nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kwota 33 044,88 zł,
- przychodami z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 999 124,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

4)  ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych 
w wysokości 18 311 827,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,

5)  załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

6)  załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

7)  załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

8)  załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

9)    załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

10) załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.     

       
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Uzasadnienie

Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki 

 

Załączniki

Powiadom znajomego