W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr XLVIII/353/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania ogrodów, trawników, upraw rolnych oraz napełniania basenów przydomowych i innych zbiorników wodnych wodą z wodociągu gminnego.
na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 558, 583, 1005, 1079) oraz art. 4 ust. 3 i art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§  1. 1. Z uwagi na nadmierny rozbiór wody, spowodowany brakiem opadów atmosferycznych i wysokimi temperaturami powietrza oraz koniecznością zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi, a także ze względu na zagrożenie jakie niesie ze sobą brak wody w hydrantach przeciwpożarowych, wprowadza się zakaz podlewania ogrodów, trawników, upraw rolnych oraz napełniania basenów przydomowych i innych zbiorników wodnych  wodą z wodociągu gminnego na terenie gminy Włocławek w okresie od 29 czerwca 2021 r. do odwołania.
2. Zakaz obowiązuje całodobowo.

§  2. Zakaz, o którym mowa w § 1 dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

§  3.  Kto narusza zakaz, o którym mowa w § 1, podlega karze grzywny w wysokości określonej w art. 24 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, 2052, 2269, 2328). 

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§  5. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  Włocławek i na tablicach ogłoszeniowych sołectwach Gminy Włocławek.

§  6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

 Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego