W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr XLVI/336/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022r. poz. 583, 655) oraz art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021r. poz.1535, 2368, z 2022r. poz. 64, 202) oraz art. 14 ust. 14 i 15, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W uchwale Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 6820), zmienionej zarządzeniem Nr 237/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 434), zmienionej uchwałą Nr XLIII/306/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 820),  zmienionej uchwałą Nr XLIV/318/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 2 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1205), zmienionej zarządzeniem Nr 245/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1376), zmienionej zarządzeniem Nr 249/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1540), zmienionej uchwałą nr XLV/320/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1863), zmienionej zarządzeniem Nr 252/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2105), zmienionej zarządzeniem Nr 255/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok, wprowadza się  następujące zmiany:

1)  ustala się dochody w wysokości 47 288 507,35 zł, zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
a)  dochody bieżące w wysokości         39 715 095,84  zł,      
b)  dochody majątkowe w wysokości       7 573 411,51 zł,     

2) ustala się wydatki w wysokości 55 673 205,90 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
a)  wydatki bieżące w wysokości          37 239 633,70 zł,
b)   wydatki majątkowe w wysokości    18 433 572,20 zł,  

3) ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 18 433 572,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7) po § 12c uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 dodaje się § 12d w brzmieniu:
„§12d. Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8) w § 16 wprowadza się pkt 9, 10 i 11, w których upoważnia się Wójta Gminy Włocławek do:

9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

10) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

11) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.     

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Uzasadnienie

Przewodniczący 

Rady Gminy Włocławek 

Zbigniew Reniecki 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego